Водни ефекти

ВОДНИ ПЛОЩИ И ВОДНИ ЕФЕКТИ

Могъществото на водата внушава респект и уважение към природата.                                                      Днес водните ефекти навлизат и присъстват все по често в градските паркове и градини, в частните дворове на хората. Според тяхната визия и форма те биват: водни каскади, водопади, декоративни езера, водни завеси, водни огледала, фонтани.

ВОДНИ КАСКАДИ

Водните каскади се създават на терен с естествена денивелация, а когато терена е равен се налага моделиране (насипване на почва) за да се оформят нивата на водната каскада. Този тип водно съоръжение  има за цел да пресъздаде формата на планински поток или малка река чрез комбинация от малки каскади и езера.Комбинирането на камък-вода-растителност е основата в изграждането водните каскади и декоративните езера. Допълнителен ефект е засаждане на водни растения, отглеждане на декоративни рибки (декоративен шаран – KOI), езерно подводно осветление.

Основни насоки при изграждане на воден ефект

  • Точно определяне на местоположението
  • Избора на видът камък с който ще се изгради водната площ
  • Правилно комбиниране на декоративна растителност и цветя
  • Правилния и точен избор на качествени водни помпи, избора на езерно осветление,филтри за пречистване на водата 
 
Изградени обекти