Градинско осветление

ГРАДИНСКО И ПАРКОВО ОСВЕТЛЕНИЕ

  • дворното пространство оживява в нощните часове от денонощието.
  • осветяване на алеи, пътеки, подходи към къщата, водни ефекти, беседки, пейки.
  • възможност на цялостна автоматизация с датчици и електронни фоторелета.
  • използване на LED крушки за по-малък разход на електрическа енергия.