Едроразмерна растителност

ЕДРОРАЗМЕРНА РАСТИТЕЛНОСТ

  • предимства – бърз визуален ефект, не е необходимо чакане с години да имате високи дървета във Вашия двор.
  • изграждане на високи преградни стени.
  • изграждане на ветрозащитни ивици и пояси.

МЕДЖИК 16 предлага засаждане на едроразмерна декоративна растителност.