проектиране и изграждане на зелени площи, напоителни системи, водни ефекти, град Попово, област Търговище

Едроразмерна растителност

ЕДРОРАЗМЕРНА РАСТИТЕЛНОСТ

  • предимства – бърз визуален ефект, не е необходимо чакане с години да имате високи дървета във Вашия двор.
  • изграждане на високи преградни стени.
  • изграждане на ветрозащитни ивици и пояси.

МЕДЖИК 16 предлага засаждане на едроразмерна декоративна растителност.

   

Посетители

  • 181 495