Проектиране

Проектиране на зелени площи

 

 •  Идеен за Паркоустрояване на даден имот или парк. – проектиране на алеи, пътеки, паркинги, детски и спортни съоръжения, водни ефекти, дървесно-храстови декоративни групи, цветя и цветни фигури, тревни площи, скални кътове и алпинеуми, навеси и барбекюта, тераси, веранди.
 • Вертикално планиране -цялостно моделиране на терена, определяне на денивелацията на обекта и изготвяне на проект с наклоните на алеите, площадките, паркингите и зелените площи с цел тяхното отводняване.
 • Дендрологичен проект – включва точния видов състав на дърветата храстите и цветята на дадения обект
 • Трасировъчен чертеж – цялостно и прецизно оразмеряване на целия проект
 • Посадъчен чертеж – ситуиране на местата за засаждане на дърветата храстите и цветята и схеми за тяхното засаждане
 • Детайл на настилки – изготвяне на проект за настилките на алеи, площадки и паркинг, растер, разрези и оразмеряване
 • Проект за огради – проект за бетонни огради , от ковано желязо, от дървен материал
 • Проект на архитектурни и паркови елементи – проект за навес, беседка, градински пейки и маси, барбекюта, перголи
 • Проект за парково осветление – соларно и лед осветление, градински фенери, прожектори
 • Проект за автоматизирана подземна напоителна система – определяне на точните нужди от поливане
 • Изготвяне на количествена сметка на използваните материали – пълно описание на всички предвидени материали в проекта
 • Обяснителна записка