За нас

Основната дейност на фирма “МЕДЖИК 16” ЕООД е проектиране и изграждане на обекти в сферата на Ландшафтната архитектура, озеленяване на частни и общински обекти, изграждане на автоматизирани подземни напоителни системи, скални кътове и алпинеуми, декоративни водни площи, градинска и паркова мебел, градинско осветление, изграждане на барбекюта и навеси, декоративна растителност. Поддръжка на зелени площи(дворове, градини, паркове) според интензивността на използване и изискванията на клиента.

  • Проектиране на зелени площи:

– изготвяне на идеен проект за Паркоустрояване на даден имот или парк.

-работен проект (вертикално планиране, дендрологичен проект, трасировъчен чертеж, посадъчен чертеж, детайл на настилки, проект за огради, проект на архитектурни и паркови елементи, проект за парково осветление, проект за автоматизирана подземна напоителна система)

-изготвяне на количествена сметка на използваните материали

-обяснителна записка

  • Изграждане на зелени площи – съвкупност от дейности:

-почистване на строителни и растителни отпадъци

-прекопаване, фрезоване, подравняване на терена

-насипване на хумусна почва

-изграждане на пътеки, алеи, стъпала,паркинги, подпорни стени

-изграждане на настилки от естествен камък, гранитни павета, клинкерни плочи и павета и др.

-изграждане на плочопътеки и плочници

-изграждане на беседки, перголи, пейки, навеси и барбекюта

-изграждане на плувен басейн

-изграждане на детски кътове и детски площадки

-изграждане на кътове за отдих

-изграждане на градинско и парково осветление

-изграждане на автоматизирани подземни напоителни системи

-изграждане на алпинеуми или скални кътове

-изграждане на декоративни водни площи

-засаждане на декоративни дървета и храсти

-засаждане на едногодишни(сезонни) цветя и многогодишни цветя

-затревяване чрез тревни смески или тревен чим