Алпинеуми и скални кътове

АЛПИНЕУМИ И СКАЛНИ КЪТОВЕ

Избора на правилно място е много важен преди да се започне изграждане на алпинеум или скален кът. Много добре се съчетава с градинско езеро или малко поточе. Може да се направи около пътека, стъпала, върху склон и на равно място, Основния материал използван при изграждането на алпинеума е камъка в комбинация с ниски пълзящи цветя и храсти, почвопокривни растения, многогодишни ниски треви. Използвани растения