Живи плетове

ЖИВИ ПЛЕТОВЕ

При на избора на растения за жив плет трябва да се има предвид основната функция която ще изпълнява, неговата форма и височина.

  • формирани с правилна геометрична форма
  • неформирани свободно растящи
  • от вечнозелени видове
  • от листопадни дървета и храсти