проектиране и изграждане на зелени площи, напоителни системи, водни ефекти, град Попово, област Търговище

Живи плетове

ЖИВИ ПЛЕТОВЕ

При на избора на растения за жив плет трябва да се има предвид основната функция която ще изпълнява, неговата форма и височина.

  • формирани с правилна геометрична форма
  • неформирани свободно растящи
  • от вечнозелени видове
  • от листопадни дървета и храсти

Посетители

  • 173 964