Затревяване

ПЕРФЕКТНИЯТ ТРЕВЕН КИЛИМ – МЕЧТА ИЛИ РЕАЛНОСТ

 

 

 

Безспорно добрата трева гарантира естетическия вид на всеки двор, градина или парк.

  Създаване на тревен килим чрез тревни смески

  Основни дейности:

 • Точно и правилно изпълнение на етапите на затревяване( подготовка на почвата, прекопаване, фрезоване, почистване на камъни строителни и растителни отпадъци, насипване на хумусна почва, внасяне на NPK торове,подравняване на терена, правилната и равномерна сеитба, валиране, поливане и др.)
 • Правилен избор на тревна смеска( вземат се предвид структурата и състава на почвата, климатичните особености на района, интензивността на натоварване)
 • ПОЛИВАНЕ – влагата в почвата през летните месеци е недостатъчна, така че да изглежда перфектно тревния килим поливането е задължително. При големи площи напоителната система е задължителна. Напоителни системи 
 • Косене – за добре изглеждащ тревен килим косенето е задължително. През активния сезон от май до септември трябва да се коси 3-4 пъти месечно.
 • Пръскане с хербициди против широколистни плевели.
 • Пръскане с препарати против кърлежи, мравки, комари.
 • Валиране – утъпкване на повърхносния слой с цел сгъстяване на тревата
 • Аериране – вкарване на въздух в почвата.
 • Вертикутиране – премахване на сухата трева от тревния чим( извършва се ръчно или със специализирани машини всяка пролет)
 • Торене – внасяне на NPK и азотни торове.
 • Плевене – отстраняване на иглолистни плевели.

МЕДЖИК 16 изгражда тревни площи с висококачествени тревни смески на цена от 3,50-4,50 лева за един квадратен метър( не включва насипване на хумусна почва)

ТРЕВНАТА ПЛОЩ СЕ ИЗДАВА СЛЕД ПЪРВО КОСЕНЕ!!!

 

Създаване на тревен килим чрез тревен чим

 

 

 

 

 

Тревния чим е предварително отгледана трева от тревна смеска. Той се полага на рула или на плочи. Това е сигурен начин че веднага ще се получи перфектна трева отгледана от елитни семена, устойчива на утъпкване и без плевели. Може да се полага през цялата година с изключение зимните месеци.  Предимството е че позволява моментално затревяване и бърз ефект.

Основни дейности:

 • Подготовка на почвата( почистване на строителни и растителни отпадъци)
 • Фрезоване
 • Насипване на хумусна почва( при необходимост)
 • Внасяне на NPK  торове
 • Насипване на пясък
 • Подравняване на терена
 • Валиране
 • Доставка на тревен чим
 • Монтаж на тревен чим
 • Валиране
 • Поливане

МЕДЖИК 16 изгражда тревни площи с висококачествени тревен чим на цена от 20-26 лева за един квадратен метър( не включва насипване на хумусна почва)

ТРЕВНАТА ПЛОЩ СЕ ИЗДАВА СЛЕД ПЪРВО КОСЕНЕ!!!