Изградени обекти

Декинг

 

Водни ефекти

Воден ефект гр. Попово

Частен имот гр.Попово

Частен имот село Ковачевец

Озеленяване на пешеходна зона град Попово

Озеленяване на ж.к. Русаля град Попово