Поливни системи

 Автоматизирани подземни напоителни системи

http://www.rainbird.com/

Меджик 16 предлага цялостно решение в сферата на напоителните системи:

       Предимства: точно определяне на нормите за поливане, икономия на вода, неангажираност към поливане на дворното пространсво, гаранционен и извън гаранционен сервиз.

  • Предпроектни проучвания: определяне на водоизточника за захранване на напоителната система( ВиК, сондаж, кладенец), измерване на дебита и налягането на водоизточника, заснемане на терена за изработване на проект,
  • Работен проект: работния проект се изработва като се има впредвит съществуващата растителност, новопроектираната растителност, тревни площи, особеностите на терена, водоизточника за захранване,oпределяне на разпръсквачи, клапани, програматор, капково напояване.
  • Проект за помпена станция: такъв проект се налага когато няма изградена такава или същестуващата не отговаря на необходимите условия за захранване на наполителната система
  • Количествено-стойностна сметка: Подробно описание на използваните материали( разпръскавачи, клапани, шахти, тръби и фитинги за монтаж) цена на използваните материали и монтаж на системата
  • Изграждане: изграждането и монтажа на напоителната система си извършва само от ВиК специалисти