Настилки

НАСТИЛКИ

Алеи, пътеки и плочопътеки, плочници, тротоари, паркинги, площади с даден тип настилка са неизменна част от всеки двор, градина или парк, Избора на настилките, определяне на подходите към жилищни сгради, спомагателни сгради, алеи в парковете и градините, определяне на тяхното функционално предназначение, оразмеряване е един от основните етапи в изготвянето на проектите по паркоустрояване. В наши дни при наличието на голямо разнообразие на строителни материали, естествен камък, клинкерни плочи и павета можем да ги квалифицираме като:

  • настилки от естествени материали (камък, гранитни павета, речни камъни)
  • настилки от бетонни и керамични изделия (бетонни плочи и павета, клинкерни плочи и павета, щампован бетон, паркинг елементи)
  • по функционално предназначение ( слабо, силно и тежко натоварени)
  • настилки на спортни терени
  • настилки на детски площадки
  • настилки на паркинги